Plastové posuvné systémy

Výhody systému

Tepelná izolace

Jsou realizovatelné vynikající hodnoty tepelné izolace až Uf 0,95 W/m²K. Hodnoty tepelné izolace lze v rámci systému pro zákazníka modulárně uspořádat v rozmezí Uf 1,3 W/m²K a Uf 0,95 W/m²K

V rámci systému lze podle požadavků realizovat a modulárně upravit různé hodnoty tepelné izolace.

  • HST S 9000 standard se střední hodnotou Uf 1,3 W/m²K* (bez dalších opatření)
  • HST S 9000 design se střední hodnotou Uf 1,3 W/m²K* (bez dalších opatření)
  • HST S 9000 top se střední hodnotou Uf 0,95 W/m²K* (mj. s následujícími dodatečnými opatřeními: IKD® v rámu, vodicí lišta z GFK, těsnicí profil coby krycí lišta z vnější strany)

Konstrukce systému

Osvědčená konstrukce systému s optimalizovanými detaily zajišťuje příznivou dobu výroby v praxi. Princip GEALANU aplikující dvě oddělená vyztužovací jádra v oddělených komorách profilu rámu zajišťuje ekonomicky příznivé opravdové tepelné oddělení výztuží. To vede už u standardní konstrukce k velmi dobrým hodnotám tepelné izolace.

Hospodárnost

Díky velmi dobrým hodnotám tepelné izolace Uf 1,3 W/m²K už u jednoduché standardní konstrukce a dalším detailům, jakými jsou např. optimální koncepce vyztužení nebo naextrudované těsnění na profilech už z výroby, je systém ekonomicky velmi atraktivní.

PSK systém

PSK systém
Více informací

HS portál

HS portál
Více informací