MATRIX MB-SR50 HI

Verze se zvýšenou izolační schopností, díky použití na izolátorech dodatečných prvků PE, které snižuji průtok tepla konstrukci fasády. Konstrukční možnosti jsou stejné jako u základního systému.

MATRIX MB-SR50 HI Chci nezávaznou cenovou kalkulaci

Verze s nejlepšími teplotními a akustickými parametry, ve které byly použity modifikované izolátory z PE. Vhodně zvolený tvar těchto izolátorů kromě ochrany před průnikem tepla zajišťuje také správné vedení upevňovacích šroubů pro přítlačné lišty, což je velice důležité při montáži fasády. Nové prvky příslušenství tohoto systému poskytují větší volnost při výběru skla.

 

Technická specifikace:

  • hloubka sloupů (mm) 50 - 325
  • hloubka příček (mm) 5 - 189,5
  • pevnost sloupů souč. Ix (cm4) 26,04 - 4123,45
  • pevnost příček souč. Iz (cm4) 0,79 - 629,54
  • tloušťka zasklení (mm) 24 - 56
  • propustnost vzduchu do třídy AE1200; EN 12153:2003; EN 12152:2002
  • vodotěsnost třída RE1500, EN 12155:2003; EN 12154:2002
  • odolnost na zatížení větrem 2400 Pa, EN 13116:2002
  • odolnost proti nárazu třída E5/I5 PN-EN 14019
  • součinitel prostupu tepla Uf (W/m2K) od 0,9