Instalací to nekončí! Údržba oken je nutná a velmi důležitá

MATRIX Windows jako zodpovědný výrobce doporučuje všem zákazníkům, aby pravidelně jednou za rok prováděli nebo nechali provést údržbu oken. Je totiž nutná, aby funkčnost a životnost okna, to znamená jeho užitná hodnota, zůstala zachována co nejdéle. Specialisté z MATRIX Windows proto pro vás připravili seriál. Tentokrát se v něm zaměříme právě na zásadní kroky při údržbě oken.
12 září, 2023

Je opravdu nutné kontrolovat chod a funkčnost a všechny pohyblivé části kování udržovat v chodu kapkou oleje na šicí stroje. Nemělo by se zapomenout ani na šrouby kování a polohu protikusu uzávěru stejně jako se podívat na utěsnění mezi křídlem a rámem, eventuálně vyměnit poškozená těsnění. Samozřejmostí by měla být kontrola těsnosti zasklívacích profilů. Pokud nedosedají v oblasti rohů na pokos, je nutné je vyměnit. Hlídat by se měly také odvodňovací otvory, v případě potřeby potom odstranit nečistoty.

Pravidelné čištění je základním předpokladem k tomu, aby životnost a funkčnost produktu zůstala co nejdéle zachována. Čištění nerovná se údržba. Je nutno čistit vnější i vnitřní stranu, u oken a dveří i oblast drážky. Čisticí prostředky musí odpovídat materiálu, což je třeba zkontrolovat před započetím práce. Přitom nesmí dojít k poškození protikorozní ochrany jednotlivých částí. Všeobecně jsou kyseliny, jakož i louhy (např. prostředky přesahující hodnoty pH mezi 5-8) a abrazivní čisticí prostředky (např. prášek, ocelová drátěnka, houbička s drátěnkou, nůž), jakož i čistidla obsahující rozpouštědla (např. ředidlo, benzín) nevhodné a mohou způsobit neopravitelné škody.

K čištění by se pokud možno měla používat smáčedla s hodnotou pH mezi 5 a 8. V případě pochybností je nutno ověřit si vhodnost čisticího prostředku u výrobce. Je nutno dodržovat příslušné zákonné předpisy týkající se předcházení úrazům, jakož i podmínky ochrany životního prostředí a podmínky ochrany okolí!

Už během fáze stavby je nutno dbát na šetrné zacházení a ochranu okna. Povrchy je nutno chránit vhodnými ochrannými opatřeními před kontaktem s maltou nebo omítkou. U dřevěných oken dbejte na to, abyste používali pouze lepicí pásky, které se snesou s vodou ředitelným akrylovým lakem (nebezpečí stržení laku) jako např. TESA 4438 nebo 4838. Lepicí pásky byste měli odstranit nejpozději do 2 týdnů. To platí i pro polepené sousední plochy, např. při pokládání dlažby atd. Pokud se omítka nebo malta dostane na povrch, musí být v každém případě okamžitě odstraněna.

Sklo snese mnoho – ale ne vše… Následující pokyny k čištění se týkají všech skleněných produktů použitých na stavbě. Při čištění skla se musí vždy pracovat s velkým množstvím pokud možno čisté vody, abychom se vyhnuli abrazivnímu efektu způsobeného nečistotami. Je vhodné použít například měkké čisté houby, kůži, hadřík nebo gumovou stěrku. Čisticí účinek můžete podpořit použitím neutrálních čisticích prostředků nebo leštidel na sklo běžně dostupných pro domácnost.

Pokud jde u znečištění o tuk nebo zbytky těsnění, lze použít pro čištění běžně dostupná rozpouštědla jako líh nebo izopropylalkohol. Ze všech chemických čisticích prostředků se všeobecně nesmí používat alkalické louhy, kyseliny a prostředky s fluoridem. Použití špičatých, ostrých kovových předmětů, např. čepelí nebo nožů může způsobit povrchové škody (škrábance). Čisticí prostředek nesmí viditelně narušit povrch. Čištění celé plochy skly takzvaným „seškrábnutím“ škrabkou na sklo je nepřípustné. Pokud si během čištění všimnete poškození skleněných produktů způsobených čištěním, okamžitě přerušte čisticí práce a zjistěte si informace nutné k tomu, abyste zabránili dalšímu poškození. Kvůli označení izolačních skel jsou nutné etikety. K odstranění těchto etiket má dojít při prvním čištění okna. Eventuální znečištění skleněného povrchu způsobené vestavbou, zasklíváním, lepením nebo distančními podložkami může být opatrně odstraněno měkkou houbou nebo něčím podobným a velkým množstvím teplého mýdlového roztoku.

Alkalické stavební hmoty jako cement, malta apod. se musí – pokud ještě nezatvrdly – umýt velkým množstvím čisté vody. Hrubé nečistoty a nálepky okamžitě odstranit! K odstranění silně držících zbytků lepidla nebo nečistot je třeba použít běžně dostupné čisticí emulze určené pro použití v kuchyni. Ovšem pozor – u skel s potaženou venkovní stranou a u jednotabulových bezpečnostních skel musí být bezpodmínečně dodrženy pokyny výrobce. Nepoužívat žádné abrazivní čisticí prostředky!

Níže popsaná opatření mají být – podle zátěže – provedena minimálně dvakrát ročně. K čištění stavebních částí používejte neutrální víceúčelové čisticí prostředky. Čisticí prostředky, které obsahují agresivní látky, rozpouštědla nebo drsné částice, se nesmí používat, protože by mohly poškodit povrch. Hliníkové profily by se měly aspoň jednou ročně umýt měkkou houbou nebo hadříkem s přidáním neutrálního smáčedla (např. mycího prostředku na nádobí) a poté by se měly usušit jelenicí. U silnějších znečištění lze eloxované profily vyčistit neutrálním čisticím prostředkem a netkaným rounem, u barevných profilů jsou vhodné neutrální čisticí prostředky s přidáním leštidla (např. leštidlo na auta bez silikonů). Konzervační pečující prostředky dodávají profilům a těsněním dodatečnou ochranu před nečistotami a vodou. Odvodňovací otvory zajišťují, že srážková voda odtéká kontrolovaně ven. Kontrolujte proto pravidelně, zda nejsou otvory ucpané a zda jsou funkční.

Vaše okna jsou vybavena bezúdržbovými těsnicími profily. Každý rok by se mělo zkontrolovat umístění a těsnicí funkce. Tato těsnění se nesmí přetírat. Pokud by se přetíraly vnitřní drážky, je nutno těsnicí profily vymontovat. K výměně za účelem zachování těsnicí funkce může dojít po několika letech, v závislosti na namáhání. Aby byla zajištěna dlouhá životnost gumových těsnění, doporučuje se používat konzervační prostředky jako např. pečující mléka, ta zabraňují zkřehnutí materiálu.

Pečujte o svá okna a vydrží vám po generace.

Zůstaňte s námi v kontaktu

  Odesláním e-mailu potvrzujete, že jste si přečetl/a a souhlasíte s uvedenýmí podmínkami.

  Naše pobočky

  Střelecká 861

  500 02 Hradec Králové

  zobrazit v mapě

  ikona telefonu +420 778 523 102 ikona mailu okna.hradec@matrix-as.cz

  Otevírací doba: Po-Pá 7-15.30

  Datová schránka: xe6vqrw

  IČ: 25 94 76 72
  DIČ: CZ 25 94 76 72

  Lipovka 143

  516 01, Rychnov nad Kněžnou

  zobrazit v mapě

  ikona telefonu +420 777 712 783 ikona telefonu +420 777 712 780 ikona mailu windows@matrix-as.cz

  Otevírací doba: Po-Pá 7-15.30

  Datová schránka: xe6vqrw

  IČ: 25 94 76 72
  DIČ: CZ 25 94 76 72