Pohodlný život

 

AKCE PRODLOUŽENA - platí pro fyzické osoby a na zakázky uzavřené do 31. 12. 2017.

Prohlédnout nabídku

 

 

Pravidla akce:

1. akce bude probíhat na území ČR od 14. 8. do 31. 12. 2017

2. akce je určena pro fyzické osoby starší 18 let. Akce platí pouze pro koncové uživatele.

3. odměnou v marketingové akci je dodání čističe WV 5 Premium od společnosti KÄRCHER

3. podmínky získání odměny:

             a) zákazník provede objednávku na dodávku oken a dveří u společnosti MATRIX a.s. v celkové hodnotě minimálně 100.000,-Kč bez DPH v období trvání akce

             b) do celkové částky je započítána cena za kompletní okna a vchodové dveře včetně příslušenství (parapety a žaluzie z nabídky MATRIX a.s.)

             c) do celkové částky se započítává cena za provedený servis jako je demontáž, likvidace odpadů, montáž a zednické zapravení

             d) na čistič WV 5 Premium má nárok zákazník po kompletní ukončení zakázky a zaplacení všech pohledávek vůči dodavateli ve splatnosti

4. po ukončení zakázky je odměna zákazníkovi zaslána na jeho adresu zdarma včetně nákladů na dopravu

5. zákazník nemá právo vrátit uvedenou odměnu dodavateli a požadovat zpětné proplacení peněz

6. společnost MATRIX a.s. nenese zodpovědnost za jakékoliv náklady spojené s řešením reklamačního servisu

7. společnost MATRIX a.s. si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání nároku na odměnu. Nárok na odměnu nezískají účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání odměny. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.