Nová zelená úsporám

Přijďte si pro okna do Matrixu, poradíme Vám jak dosáhnout na dotaci Nová zelená úsporám ve výši až 50% nákladů

 

ZDARMA Vám Zajistíme vyplnění a podání žádosti o dotaci z programu NZÚ na naše úsporná okna.

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce

 • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
 • Pokračujeme v jednoduché administrativě programu - méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
 • Rychlejší administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
 • Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
 • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu Nová zelená úsporám .
 • Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h tamtéž.